• Doprava zdarma už od 80 EUR

Odporúčame vám, aby ste na zaslanie späť použili službu Packeta, ID pre vrátenie je 94955473. Je to najlacnejší a najjednoduchší spôsob, ako nám poslať výrobky späť a získať späť peniaze.

Jméno: ……………………………………………………………………………………..

Adresa bydliska: ……………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………

Kontaktný telefón: ………………………………………………………………………………..

Číslo objednávky, dátum vydania: …………………………………………………………………….

Výrobok, ktorý má byť vrátený: …………………………………………………………………

Dôvod reklamace (nepovinné): …………………………………………………………………..

Prosím o vrátenie peňazí na bankový účet č.:

                          

Názov banky:  ……………………………………………………………………………………


Vyhlasujem, že som sa oboznámil s podmienkami vrátenia tovaru uvedenými v obchodných podmienkach obchodu a že vrátený tovar je nepoškodený a nebol použitý.

……………………….                                                                                 …………………………

   Miesto, dátum                                                                                          Podpis